Storsjøhaugen hyttefelt

Ramstad, 7950 Abelvær

Storsjøhaugen hyttefelt ligger på en kolle på Ramstad med utsikt utover Arnøyfjorden, skipsleia og Vikna. Som kartet i reguleringsplanen viser, ligger hyttefeltet nesten ned til Ramstadsundet som er avgrenset mot Arnøyfjorden av Ramstadholmene som er en fellesbetegnelse på Nordholmen, Meholmen og Sørholmen.

Hvor er så Ramstad? Det var det vel flere som visste i vikingetida enn nå. Ramstad ligger på Namdalskysten, nærmere bestemt i Nærøy kommune og ca. 3,5 km fra det lille tettstedet Abelvær. Vi er for tiden rundt 20 fastboende, alderssammensetning fra 1 - 87 år så her er det plass for flere.

Så til hyttefeltet. Det legges ut 8 tomter for salg og det føres fram vei, vann, kloakk og strøm til tomtegrensene. Dersom det skulle være ønskelig med internett, lar det seg løse ved hjelp av NTEs speil